Zápisy ze schůzí kolem roku 2000

Tak jsem na zaprášených plotnách starého harddisku našel zápisy ze 4 horolezeckých schůzí a říkal si, že by byla škoda se nepodělit s ostatními:

Zápis
ze schůze HO Železný Brod konané dne 27. 5. 1999.

Přítomni:
Telefonicky:
Marek Hopjan, Vladimír Pospíšil, Radim Pospíšil, Vlastimil Pospíšil
Fyzicky:
Luboš Chalupka, Jiří Trakal (Jiřan), Petr Těhník, Martin Prevužňák (Préva), Petr Noščák, Petr Andresík (Andy), Věra Trakalová, Standa Gajzler, Lukáš Pírek, Jan Novotný (Jouza), Míra Lubas , Slavoš Jiřena

Program:
Návrh nového pokladníka:
Cvičitelský kurz
Extrem cup

ad 1:
Na funkci pokladníka byli navrženi Standa Gajzler a Jan Novotný. Jan Novotný obdržel 5 hlasů, Standa Gajzler obdržel 10 hlasů, takže byl zvolen do funkce pokladníka. Pokladna včetně dokladů bude předána v nejbližší době novému pokladníkovi za účasti Dáni Fleischmannové, Standy Gajzlera, Luboše Chalupky, a předsedy nebo tajemníka oddílu.

ad 2:
Na cvičitelský kurz budou vysláni 4 členové oddílu: Marek Hopjan, Luboš Chalupka, Petr Těhník, Míra Lubas. Po absolvování kurzu obdrží každý z nich Kč 400,- z pokladny oddílu. Schváleno 14 hlasy.

ad 3:
Extrem Cup se má konat 25. – 26. června 1999. Nominováni:
Míra Lubas a Lukáš Pírek (+ Lucka Potěšilová) lezení
Andy (+ Petr Noščák) běh
Préva (+ Jouza) kolo
Luboš (+ Andy) kanoe (kajak)
Jiřan (+ ) padák

z pokladny se zaplatí startovné Kč 1200,-. Odsouhlaseno 15 hlasy.

Příští schůze pro účastníky Extrem Cupu bude 10. 6. 1999 ve vinárně Na koupališti. Nominace na některé disciplíny budou upřesněny s členy týmu Extrem Cup.

ad další:
Zástupci oddílu z Olomouce navrhují po prázdninách sraz na Vysočině (Čtyři palice).

„Bloudil“ (Préva) se bude konat v srpnu nebo v září.


Zápis

ze schůze HO Železný Brod konané dne 11.12. 1999.

Přítomni:
Vladimír Pospíšil, Radim Pospíšil,Luboš Chalupka, Jiří Trakal (Jiřan), Martin Prevužňák (Préva), Petr Noščák, Petr Andresík (Andy), Věra Trakalová, Standa Gajzler, Lukáš Pírek, Jan Novotný (Jouza), Míra Lubas, Martin, Dáňa Flajšmanová, Úďa
Omluveni: Míra Hlavnička, Honza Škrabálek, Marek Hopjan
Hlasující: 14 osob

Fotbal a volejbal probíhá v tělocvičně nadále každé úterý od 19.00 bez problémů.
Akce „Chytání pádů“ se vydařila, je třeba ji opakovat
Zprávy z valné hromady horolezeckého svazu: ze 400 oddílů se zúčastnilo 50 zástupců, jsou určeny nové stanovy, do dvou let musí mít každý oddíl alespoň jednoho cvičitele, nejsou povinné lékařské prohlídky
Oddílový účet u ČS byl zrušen 28. 5. 1999.
Na cvičitelský kurz byli určeni na poslední schůzi 4 lidi, zatím se zúčastnil pouze Luboš Chalupka a Mrňous. Lubošovi bude proplacena účtenka za koupenou odbornou knihu, pokud dodá pokladníkovi účet do konce roku 1999.
Hospodaření oddílu zkontroloval a schválil Luboš Chalupka
Préva navrhuje uspořádat akci podobnou Extrem Cupu, což vyžaduje min. 20 lidí, členové oddílu si rozmyslí svou účast
Byla odsouhlasena změna hlasovacího práva (12 hlasů ano):
použít část peněz oddílu na občerstvení – schvaluje nadpoloviční většina oddílu
nákup materiálu a hrazení jednotlivých akcí (benzín, dopravné atd.) v hodnotě přes 1000,- Kč musí schválit většina oddílu, je možné i telefonicky nebo e-mailem
ostatní – stačí nadpoloviční většina fyzicky přítomných členů oddílu
Byly odsouhlaseny oddílové příspěvky ve výši 300,- Kč – dospělí a 170,- Kč studenti. (9 hlasů ano)
Příspěvky je nutno zaplatit do únorové schůze
Výsledky voleb: předseda – Jiřan
tajemník – Préva
účetní – Věrka
pokladník – Standa
Oddíl děkuje bratrům Pírkovým a Mírovi Lubasovi za vynikající vedení nástěnky
pravidelné schůze oddílu se konají vždy 1. čtvrtek v měsíci od 20 00 hod. ve vinárně na koupališti
Zapsal: Standa & synové


Zápis

z členské schůze HO Železný Brod konané dne 6. 4. 2000.

Přítomni: Gajzler, Hyška, Chalupka, Novotný, Pírek, Prevužňák + Iva, Procházka, Trakal, Tvrdý, z toho 6 s právem hlasovat

Program:

Chytání pádů proběhne 15. 4. 2000. Sraz v 10.00 hod pod Vlajkovou na Suchých skalách.
Jednotlivé disciplíny rozděleny Lubošem takto: Préva – zdravověda
Píras – uzlování (navazování)
Jouza – smyčkování
Standa – ochrana přírody
Luboš Chalupka sdělil několik informací z valné hromady (např. horolezecký svaz vytuneloval jeden z členů, pomoc pro chatu Pod Rysmi bude minimální, atd.).
Knihu „Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu“ koupí Jouza, až se vrátí Šťáva.
Standův návrh mluvit na schůzích slušně neprošel.
Olomoučáci a Luboš nezaplatili příspěvky do termínu odsouhlaseného na členské schůzi dne 3. 2. 2000, tzn. do 6. 2. 2000 – viz bod 3, ale až později (8. 2. 2000), po výzvě. Podle tohoto bodu měli být vyloučeni z oddílu, nyní se odhlasovalo, že vyloučeni nebudou a známky pro ně budou koupeny. 4 hlasy pro, 2 se zdrželi hlasování.
Návrh na přijetí nového člena Jiřího Hyšky z Jirkova. Zúčastní se chytání pádů.
Luboš navrhuje upřesnit požadavky oddílu na přijímání nových členů, např. prověření znalosti jištění teoreticky i prakticky, techniky lezení, obecné znalosti (ochrana přírody, zdravověda) apod. Prověřovat budou členové oddílu, zvláště Luboš (jako jediný z oddílu absolvuje cvičitelský kurz).
Cvičitelský kurz bude stát asi 2000,- Kč (platba pro ČHS). Luboš navrhuje, aby oddíl zaplatil polovinu, tj. 1000,- Kč, a druhou polovinu mu doplatí po úspěšném dokončení. Noví členové oddílu zaplatí příspěvky + základní poplatek, který by měl být určen na hrazení cvičitelského kurzu. Výši tohoto poplatku navrhuje Luboš ve výši 500,- Kč.
Luboš navrhuje zakoupit lano pro akce jako je chytání pádů, příp. jiné jisticí prostředky, které by se mohly půjčovat. Dáno k úvaze. Obtížná kontrola stavu materiálu.

Zapsal Standa


Zápis

z výroční členské schůze HO Železný Brod konané dne 6. 1. 2001

Přítomni: Standa Gajzler, Standa Vávra, Trakalovi, Martin Tvrdý, Jirka Hyška, Ivan Procházka, Martin Hoetzel, Lukáš Pírek, Míra Lubas, Préva, Luboš Chalupka, Vladimír a Radim Pospíšilovi, Marek Hopjan, Aleš Kobrle

Hosté (bez hlasu): Tomáš Pecina, Lenka (Hoetzelová), Helena Chalupková

Zhodnocení loňského roku:
chytání pádů – bez úrazu – úspěch
Luboš Chalupka dokončil cvičitel. kurz – zaplatíme mu 400,- (doprava)
Martin H. – je v půli – zaplatíme mu 600,- (1/2) + 400,- (doprava)

Je možno uzavřít úrazové pojištění
Horolezecký svaz nabízí zájezdy – k dispozici u Jiřana
Cvičná stěna na sklandě – volně přístupná (od 19. 1. pro sklandu), cena, rozvrh – bude upřesněno
Příspěvky – 250,- (svaz) + 50,- (oddíl) = 300,- ANO
120,- (svaz) + 50,- (oddíl) = 170,- ANO
Termín zaplacení – do 1. schůze v únoru, tj. do 1. 2. 2001
Chytání pádů nazváno nově a výstižněji jarní školení – předběžně 7. duben (týden před Velikonocemi) – jednotlivé úkoly se rozdělí na schůzi před tím – 5. 4.
Schůze se budou konat nadále ve čtvrtek na koupališti
Jouza stále kupuje knihu „Nebezpečí a riziko na ledu“
Naložení s penězi: Píras – lano na stěnu, Préva – sada frendů,…

PRO PROTI NEHLASOVAL
lano 6 7
frendy 4 5
zaplacení příspěvků 4 8
zapl. podzimní slanění
(tj. sud + hudba) 7 8
společná akce (do 5000,-) 7 6 = odsouhlaseno, podrobnosti se dohodnou alespoň měsíc předem na schůzi

Nové volby: předsedou byl zvolen Ivan Procházka (7 hlasů) – ivanskvor(at)centrum.cz, tajemníkem Préva (8 hlasů), pokladníkem Standa Gajzler (14 hlasů)

Préva pořádá pochod okolo Liptákova v délce cca 102 km, start o půlnoci, konec následující půlnoc, pas s sebou

3. 2. se koná horobál v Liberci

Zapsal: Standa Gajzler

Jedna odpověď na “Zápisy ze schůzí kolem roku 2000”

  1. to byla rychlost 🙂 a historické vzpomínání 😀
    jenom jsem ti tam vložil značku pro pokračování textu – ať to nezabírá celou stránku, ondřík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *